Bắt đầu cho phép mở trạm đăng kiểm xe tư nhân trong nước

Ngoài ra, đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm sẽ không được trực tiếp kinh doanh vận tải hay bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.

Trong thời gian tới, chính phủ sẽ ban hành nghị định cho phép các cơ sở tư nhân được kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.

Hôm qua (26/6), ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo tới 66 đơn vị đăng kiểm và 14 chi cục đăng kiểm từ Đà Nẵng trở vào miền trong về việc nước ta sẽ cho phép mở cửa các cơ quan đăng kiểm xe cơ giới tư nhân.

“Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.” – Phó Cục trưởng khẳng định.

Theo dự thảo mới nhất được Bộ Giao thông vận tải trình lên có yêu cầu về việc cho phép cấp quyền kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cho các cơ sở, cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực. Cụ thể, các yêu cầu để hộ kinh doanh được cấp phép bao gồm: diện tích mặt bằng tối thiểu của một trạm có 1 dây chuyền kiểm định là 1.250 m2, trạm có 2-3 dây chuyền là trên 3.000 m2 (diện tích tối thiểu theo quy định hiện hành là 5.000 m2). Cục Đăng kiểm khẳng định, việc giảm diện tích mặt bằng đã là điều chỉnh thích hợp nhất đối với tình trạng đất đai và nhà xưởng đang ngày 1 thu hẹp hiện nay.

Ngoài ra, đơn vị kinh doanh dịch vụ đăng kiểm sẽ không được trực tiếp kinh doanh vận tải hay bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Số lượng xe cơ giới được cấp giấy mỗi đợt 8 giờ cũng bị giới hạn, cụ thể 1 đợt kiểm định sẽ không quá 8 giờ/ ngày và không quá 90 xe/một dây chuyền kiểm định loại 1; không quá 70 xe/một dây chuyền kiểm định loại 2; không quá 25 xemột đăng kiểm viên (ĐKV).

Ngoài ra, các thiết bị phục vụ quá trình đăng kiểm của cơ sở cũng cần được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Đơn vị sẽ bị tước giấy chứng nhận từ 1-3 tháng nếu sử dụng thiết bị đăng kiểm không đạt tiêu chuẩn hoặc cấp giấy chứng nhận chưa đúng. Nếu cơ sở có trên 5 đăng kiểm viên bị tước giấy giấy chứng nhận hoặc từ 3 đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận trong 12 tháng thì cơ sở sẽ bị tước giấy chứng nhận kinh doanh.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *