Tìm hiểu quy định về thủ tục sang tên cho xe không tìm được chủ cũ

Theo đó, tại khoản 4 Điều 24 của Thông tư này quy định rõ, sau khi người muốn làm thủ tục sang xe nộp đủ hồ sơ nêu trên, cơ quan đăng

Trường hợp người đang sử dụng xe không chính chủ, không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe mà không thể tìm được chủ cũ có thể làm thủ tục sang tên theo đúng quy định của pháp luật.


Hướng dẫn thủ tục sang tên cho xe không tìm được chủ cũ
Căn cứ vào Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA, có hiệu lực ngày 01/06/2014 quy định về việc giải quyết đăng ký sang tên xe trên địa bàn cùng tỉnh, áp dụng với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người như sau:

Giấy tờ cần thiết để làm thủ tục sang tên xe
– Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này)

– Cam kết của người đang sử dụng phương tiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang dùng xe thường trú.

Chứng từ, lệ phí trước bạ xe để làm thủ tục sang tên xe
– Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trong trường hợp mất giấy này, người đang sử dụng xe phải ghi rõ lý do trong tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Theo đó, tại khoản 4 Điều 24 của Thông tư này quy định rõ, sau khi người muốn làm thủ tục sang xe nộp đủ hồ sơ nêu trên, cơ quan đăng ký xe có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, sau đó kiểm tra đủ thủ tục quy định và viết giấy hẹn cho người sử dụng xe.

– Thông tư quy định, giấy hẹn có chữ kí lãnh đạo cơ quan đăng kí xe và con dấu có giá trị cho phép người đăng ký sử dụng xe trong 30 ngày để chờ cơ quan đăng ký hoàn tất thủ tục cần thiết.

Cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng phương tiện này; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *